elektrické stlpy
Spread the love

Vysoká cena elektrickej energie

Platíte za elektriku vysoké účty a nechápete prečo elektrika je tak drahá?

 

Koncová cena elektriny sa skladá z dvoch zložiek ceny:

 • Za distribúciu elektrickej energie (distribučné spoločnosti VSD, SSE-D, ZSE-D)
 • Za dodávku elektrickej energie (tradiční + alternatívni dodávatelia elektrickej energie)

1. Cena distribúcie elektriny sa skladá z:

 • Tarify za jedno odberné miesto
 • Variabilná zložka tarify za distribúciu
 • Tarifa za straty – je rozdelená na straty technickénetechnické. Z fyzikálneho hľadiska vznikajú v sieťach elektrické straty, to znamená, že určité množstvo elektrickej energie sa premení na neužitočné teplo vznikajúce vo vodičoch.
 • Tarifa za systémové služby – sú poskytované za účelom udržania stability a bezpečnosti prevádzky elektrizačnej sústavy
 • Tarifa za prevádzkovanie systému – Tento poplatok zahŕňa v sebe podporu ťažby domáceho uhlia, výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, podporu vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Čo sa týka obnoviteľných zdrojov hlavne fenoménu fotovoltaika, platí, že vysoké výkupné ceny elektriny pre prevádzkovateľov fotovoltaických elektrárni hradia koncoví zákazníci.
 • Odvod do národného jadrového fondu – je to poplatok, ktorým sú pokryté náklady na likvidáciu vyhoretého paliva z jadrových elektrární.

Cena za distribúciu elektriny tvorí okolo 50 percent koncovej ceny za elektrickú energiu. (zdroj: energie-portal.sk)

 

Na Slovensku máme troch výhradných distribútorov elektrickej energie, ktorý sú rozdelený podľa časti územia, kde distribuujú elektrickú energiu:

 

1. Západoslovenská distribučná, a.s.

2. Stredoslovenská distribučná, a.s

3 Východoslovenská distribučná, a.s.

 

 

Distribučná spoločnosť Obrat za rok 2017 Zisk za rok 2017
Západoslovenská distribučná, a.s 520 000 000 € 64 545 000 €
Stredoslovenská distribučná, a.s 545 450 000 € 106 129 000 €
Východoslovenská distribučná, a.s. 322 871 000 € 30 626 000 €

(Zdroj tabuľky: finstat.sk)

Každá s týchto troch spoločností ma absolútne monopolné postavanie pri distribúcií elektrickej energie v svojej časti Slovenska, čiže tam nenastáva znižovanie cien na základe konkurenčného boja. Keď sa pozrieme podrobnejšie na obrat a zisk distribučných spoločnosti tak nastáva otázka, či distribučné poplatky nie sú zbytočne navyšované keďže jedna s týchto spoločnosti je schopná dosiahnuť zisk vyšší ako 100 miliónov euro.

 

Najziskovejšiu z týchto troch distribučných spoločnosti aj s najväčším obratom vlastní Daniel Křetínský (zdroj finstat.sk), ktorý je podnikateľský partner finančnej skupiny J&T., ktorá podľa médií je spájaná s prepojením na vládny SMER-SD.  Daniel Křetínský ma rozbehnutých viacero podnikateľských projektov ako napríklad  Českú investičnú internetovú skupinu Rockaway a mediálny holding CZECH NEWS CENTER s Patrikom Tkáčom spolumajiteľom investičnej skupiny J&T.

 

2. Cena za dodávku elektrickej energie

Elektrická energia sa nevykupuje od všetkých elektrárni za rovnakú sumu, lebo od tradičných veľkých elektrárni ako sú napr. Atómové sa elektrická energia vykupuje za omnoho nižšiu cenu ako od alternatívnych dodávateľov (solárne, veterné, geotermálne a malé vodné elektrárne). Alternatívny tzv. ekologický dodávatelia sú dotovaný vyššími výkupnými cenami elektrickej energie, tieto vyššie výkupné ceny sa rozpočítajú medzi koncových užívateľov a tým pádom zvýšia celkovú cenu elektriny.

 

Otázka je, prečo musia byť alternatívne zdroje  elektriny dotované v tak vysokej výške? Prečo sú zvýhodnené  výkupne ceny aj pre elektrárne vyrábajúce elektrinu z uhlia, keď tento spôsob výroby elektriky je najmenej ekologický a vypúšťa obrovské množstvo nečistôt do ovzdušia?

 

solárna elektraren

Sú solárne (fotovoltaické) elektrárne ekologické?

Výroba fotovoltaických panelov pre solárne elektrárne je absolútne neekologická, pri ich výrobe sa do atmosféry vypustí množstvo škodlivých látok. Solárne elektrárne sú efektívne iba na silnom celodennom slnečnom žiarení napríklad v Afrike na púšti Sahara alebo v USA v Kalifornií a Nevade, kde svieti počas dňa neustále silné slnko. Na Slovensku,  kde počas jesene a zimy je väčšina dní zamračených a často tu prší majú solárne elektrárne veľmi slabú efektivitu a navyše solárne elektrárne spôsobujú vysoké výkyvy elektrickej sieti.

Praktický príklad: „Počas pekného slnečného letného dňa praží na fotovoltaické panely silné slnko a v tom momente elektráreň ide na plný výkon dodáva do elektrickej siete obrovské množstvo elektriny,  zrazu príde mrak a behom pár sekúnd padne výkon elektrárne skoro na nulu.“

Na Slovensku sa stavajú solárne elektrárne na úrodnej pôde na južnom Slovensku a navyše to aj špatí prírodu.

Najhoršie na tom celom je, že bežný ľudia ako spotrebitelia elektrickej energie budú musieť tieto neefektívne investície majiteľom solárnych elektrárni zaplatiť vo forme vysokých cien elektriky.

Množstvo solárnych elektrární prevádzkuje a vlastni oligarcha Jozef Brhel (podľa médií údajný sponzor Smeru) a spoločnosť EPH s majteľom Danielom Křetínským (ktorý podniká s Patrikom Tkáčom spolumajiteľom investičnej skupiny J&T)

 

Sú vodné elektrárne ekologické?

Vodné elektrárne úplne umŕtvujú rieky, zabraňujú migrácií rýb, navyše vždy skomplikujú vodákom splavovanie riek (musia sa vylodiť a ručne prenášať niekoľko stoviek metrov čln s vecami) a majú na svedomí množstvo životov ľudí, ktorý splavovali rieky a nevšimli si počas plavby upozornenie na vylodenie sa (nie vždy sú tie upozornenia dostatočné vyznačené).

 

Prakticky príklad ako ľudia z obce Šálková pri Banskej Bystrici trpia výstavbou novej vodnej elektrárne:

„Občania boli proti postaveniu vodnej elektrárni na rieke Hron v ich dedine, napriek ich odporu sa vodná elektráreň postavila. Následne ako sa postavila táto spomínaná vodná elektráreň tak začala pretláčať špinavú vodu z rieky Hron do podzemných vôd, takmer všetkým občanom z tejto obce sa kontaminovala voda (pôvodne pitná) v ich studniach, začali  sa im podmáčať a plesnivieť základy na ich domoch a aj úroda v ich záhradkách začala plesnivieť.

Sťažovali sa, bolo to v médiách aj spísali petíciu ale nič sa aj tak nedialo občania ďalej trpia a elektráreň v pohode naďalej funguje a investor dobre zarába na dotovaných výkupných cenách elektrickej energie.“

 

vetrrná eletrika

Sú veterné elektrárne ekologické?

Našťastie týchto elektrárni na Slovensku máme málo. Veterné elektrárne strašne špatia prírodu (môžete to vidieť v severnej časti Nemecka). Okrem toho veterné elektrárne aj ničia prírodu tak, že zabíjajú migrujúce vtáctvo.

 

 

Nie som proti tomu aby sme tieto formy elektriky využívali ale určite by sa nemali dotovať výkupné ceny elektriky. Výkupné ceny by mali byť pre všetky elektrárne rovnaké, lebo niektoré alternatívne formy  výroby elektriky, ktoré sa tvária ako ekologické ničia vo veľkom naše životné prostredie.

 

Mnoho krát ani pokles ceny elektrickej energie na trhu nespôsobí jej zníženie ceny pre koncových spotrebiteľov a jedna s príčin je regulačným úradom stanovená výkupná cena elektriny z obnoviteľných zdrojov lebo práve tie majú garantovaný aj prednostný odber elektriny distribučnými spoločnosťami a navyše, nemusia znášať ani zodpovednosť za odchýlky a s nimi spojenými nákladmi na zabezpečenie dodávok elektriny vtedy, keď počasie zastaví výrobu vo veterných a fotovoltických farmách.

Prečo by mali spotrebitelia  dotovať vo forme drahej elektriky nejaké alternatívne formy výroby elektrickej energie iba preto lebo si nejaký byrokrati v Bruseli zmysleli, že sú podľa nich ekologické? A potom zopár vyvolených slovenských oligarchov si z toho veľmi výnosný biznis vďaka vysokým výkupným cenám na úkor slovenských občanov.

 

Výkupné ceny z alternatívnych “ekologických“ dodávateľov :

 

Malé vodné elektrárne

inštalovaným výkonom do 100 kilowattov majú výkupnú cenu 90 eur za megawatthodinu.

Vodné elektrárne s výkonom od jedného do piatich megawattov majú výkupná cenu 73 eur za megawatthodinu.

Elektrina z vetra a slnka

Malé solárne elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia do 30 kilowattov, ktoré sú umiestnené na strešnej konštrukcii alebo na obvodom plášti jednej budovy majú výkupnú cenu 85 eur za megawatthodinu.

Veteterná elektrárni má výkupnú cenu 44 eur za megawatthodinu.

Geotermálna 109 eur za megawatthodinu.

Výroba elektriny z biomasy a odpadu

Energetické zdroje vyrábajúce elektrinu prostredníctvom spaľovania cielenej pestovanej biomasy či obilnej slamy alebo biokvapaliny majú výkupnú sumu 70 eur za megawatthodinu.

Výkupná cena elektriny zo skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd je 58 eur za megawatthodinu.

VÝROBCOV ENERGIÍ KVET

Zmeny v cenovej regulácii sa dotknú aj výrobcov energií prostredníctvom KVET-u. Investori, ktorí postavia vysokoúčinný kombinovaný zdroj so spaľovacou turbínou s kombinovaným cyklom od nového roka dostanú za megawatthodinu vyrobenej elektriny 66 eur. Ak bude mať KVET spaľovací motor s palivom na zemný plyn majú výkupnú cenu 75 eur za megawatthodinu.

Elektrina z katalyticky spracovaného odpadu ma výkupná cenu 85 eur za megawatthodinu.

Elektrinu vyrobenú vďaka spaľovania energeticky využiteľných plynov vznikajúcich pri hutníckej výrobe ocele je niečo viac ako 65 eur za megawatthodinu.

 

Základ spotrebnej dane z elektriny,

Základom spotrebnej dane z elektriny je množstvo elektriny vyjadrené v megawatthodinách (MWh). Sadzba spotrebnej dane na elektrinu je ustanovená vo výške 1,32 eura/MWh.

Oslobodenie od spotrebnej dane z elektriny.
  • Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby
  • Občan ako konečný spotrebiteľ (koncový odberateľ) elektriny.

(zdroj: financnasprava.sk)

Vlastná výroba elektriny z obnoviteľného zdroja

Občan môže sám vyrobiť elektrinu z obnoviteľného zdroja v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW. Takto vyrobená elektrina nepodlieha spotrebnej dani. (zdroj: financnasprava.sk)

 

Cenu elektrickej energie môžu zvýšiť aj zvyšujúci počet elektrických aut, lebo spotreba elektrickej energie pri zvyšujúcej elektromobile bude rásť.

 

Chcete podporiť internetový portál akopodnikat.eu? Činnosť nášho internetového portálu môžete finančne podporiť tu:

Máte firmu a chcete si nájsť nových klientov pomocou  vyhľadávačov a sociálnych sieti bez nutnosti veľkých finančných investícií? Viac info nájdete tu

 

 

 • článok ma iba vyslovene informačný charakter, je zložený zo zistených informácií z viacerých médií, zdrojov a môže obsahovať aj subjektívny názor autora

 

 

 

Zdroje:

Finstat.sk

https://www.webnoviny.sk/urso-znizuje-vykupne-ceny-elektriny-vyrobenej-nielen-z-obnovitelnych-zdrojov-energie/

http://www.urso.gov.sk/sites/default/files/PorovnaniePodporyOZE_12072016.pdf

https://www.energie-portal.sk/Dokument/cena-za-distribuciu-elektrickej-energie-100330.aspx

https://www.ppn.sk/33/urso-meni-vykupne-ceny-elektriny-vyrobenej-z-oze-alebo-kvet-u-uniqueiduchxzASYZNbHI7G8uaRB3rOOzQ_jaxVulJR9Hs5aM2Y/

https://euractiv.sk/section/jadrova-energia/news/stabilne-dodavky-elektriny-v4-veri-v-jadro-uhlie/

https://euractiv.sk/section/energetika/news/slovensko-prejde-na-novy-system-podpory-obnovitelnych-energii/

https://energieprevas.sk/komentare/133

https://www.seas.sk/clanok/made-in-slovakia-budeme-aj-o-20-rokov-lidrom-v-jadrovej-energetike/327

https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/spotrebne-dane/spotrebne-dane-obcania-ele

https://style.hnonline.sk/galeria/3504-najvplyvnejsi-slovaci/dca993b3222bc13fb8764c3ad64ec297?back_url=https%3A%2F%2Fstyle.hnonline.sk%2Fgaleria%2F3504-najvplyvnejsi-slovaci%2F6a6f9cac8cf42c84c56d7b21ba2aaebb

https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/445742-nova-ekologicka-dan-z-energii-moze-zatazit-rozpocty-domacnosti/

https://euractiv.sk/section/podnikanie-a-praca/news/ceny-energii-v-europe-klesaju-slovensko-ma-najdrahsiu-elektrinu-vo-v4/