elektrické stlpy

Vysoká cena elektriny

Vysoká cena elektrickej energie Platíte za elektriku vysoké účty a nechápete prečo elektrika je tak drahá?   Koncová cena elektriny sa skladá z dvoch zložiek ceny: Za distribúciu elektrickej energie (distribučné spoločnosti VSD, SSE-D, ZSE-D) Za dodávku elektrickej energie (tradiční + alternatívni dodávatelia elektrickej energie) 1. Cena distribúcie elektriny sa skladá z: Tarify za jedno odberné miesto Variabilná zložka tarify za distribúciu Tarifa za straty – je rozdelená na straty technickéa netechnické. Z fyzikálneho hľadiska vznikajú v sieťach elektrické straty, to znamená, že určité množstvo elektrickej energie sa premení na neužitočné teplo vznikajúce vo vodičoch. Tarifa za systémové služby – sú poskytované za účelom udržania stability a bezpečnosti prevádzky elektrizačnej sústavy Tarifa za prevádzkovanie systému – Tento poplatok zahŕňa v… Read More

Continue Reading