Spread the love

REVITALIZÁCIA VERZUS REŠTRUKTURALIZÁCIA SPOLOČNOSTI

Mnoho ľudí ale aj podnikateľov vo všeobecnosti nemá úplne jasno vo význame týchto základných pojmov, v krátkosti Vám ich vysvetlíme.

REVITALIZÁCIA FIRMY

Proces „revitalizácie firmy“ zahŕňa drobné „opravy“ firmy, ktoré nemajú zásadný vplyv na základné zameranie podniku alebo na jeho bežný chod. V rámci revitalizácie rozlišujeme dva pojmy:

Ozdravenie FIRMY

    • práca na firme, ktorá nemá zásadné funkčné problémy, ale na druhej strane kvôli drobným, avšak podstatným nedostatkom nedosahuje plného potenciálu svojich možných výsledkov. Symptómy toho, že firma potrebuje ozdravenie sú úplne bežné: preťaženie majiteľa či manažérov, stres, nedostatok dôvery vo vnútri firmy, nízka otvorenosť manažmentu voči zamestnancom, atmosféra strachu, častá a vysoká fluktuácia zamestnancov, dočasne zhoršené cash-flow firmy, ktoré ale nemajú  existenčný charakter . Z toho vyplýva dlhá doba splatnosti faktúr od odberateľov či voči dodávateľom, nízka miera organizácie práce, zamestnanci presne nevedia, čo majú robiť, zlá koordinácia všetkých činností vo vnútri firmy, časté zmätky vo vnútri firmy, reklamácie od zákazníkov, atmosféra napätia.

ROZVOJ FIRMY

  • práca na firme, ktorá sa rozvíja zdravo a prosperuje, ale ktorej majiteľ zároveň chce ďalšie a viditeľnejšie posun k ešte lepším výsledkom. Táto oblasť práce na Vašej dobre fungujúci firme zahŕňa našu maximálne kreatívny a sústredenú prácu, pretože musíme nájsť ďalšie nové a funkčné riešenia, ktoré prinesú Vašej firme nové odbytiská a zákazníkmi, nové spôsoby oslovenia cieľových skupín, nové spôsoby reklamy a propagácie, zefektívnenie výroby a celkového chodu a organizácie firmy, ďalšiu motiváciu Vašich ľudí atď. Aj v tejto oblasti máme dostatok skúseností.

REŠTRUKTURALIZÁCIA PODNIKU

Ide o  veľmi závažnú situáciu v živote firmy, ktorá sa nachádza v celkovej kríze. Tá sa prejavuje nielen na ekonomických výsledkoch ale aj na výrazne zhoršenom cash-flow firmy, ktoré majú existenčný charakter, ale zreteľné sú tiež sprevádzajúce efekty takejto situácie: útlm odbytu a strata zákazníkov, výrazne znížená solventnosť podniku, neschopnosť nielen krátkodobo, ale aj dlhodobo plniť svoje záväzky, veľmi ťažká atmosféra strachu a nedôvery vo firme, komunikačné bloky vnútri aj mimo firmy atď. Súčasťou reštrukturalizácie firmy sú už skutočné a závažné zásahy nielen do riadenia firmy (finančného, ​​predajného, ​​personálneho, výrobného riadenie), ale tiež často veľmi bolestná opatrenia, či už sa to týka nevyhnutných rezov vo vyššie uvedených oblastiach či celkovej zmeny výrobného alebo obchodného zamerania firmy. Tieto neľahké situácie sa často a bežne riešia formou krízového manažmentu

 

Reštrukturalizácia firmy je potom program, ktorým sa významne mení predmet činnosti firmy alebo spôsob ako je vykonávaná. Môže zahŕňať presun aktivít podniku do inej oblasti, čiastočné uzavretie prevádzky alebo ukončenie časti aktivít. Cieľom reštrukturalizácie firmy býva obnoviť životaschopnosť firmy alebo zvýšiť ziskovosť.

 

Máte firmu a chcete si nájsť nových klientov pomocou  vyhľadávačov a sociálnych sieti bez nutnosti veľkých finančných investícií alebo potrebujete poradiť ohľadom vášho podnikania? Viac info nájdete tu

 

 

  • (článok ma iba informatívny charakter, administrator a ani autor článku nezodpovedajú za presnosť informácií )