Spread the love

Čo je finančný plán

Jednoduchý nástroj, ktorý odhaduje budúce príjmy aj výdavky s cieľom predchádzať krízam a zvyšovať finančnú stabilitu aj zisk. Jednoducho tým, že sprehľadní vplyv vašich rozhodnutí na budúci výsledok, si vie vytvárať podporné systémy a procesy,. Jeho význam však ďaleko presahuje rovinu produktivity. Je to jeden z kľúčových nástrojov pre riadenie celého biznisu.

 

Čo je cieľom finančného plánu?

Snaží sa predvídať príjmy aj výdavky ďalej do budúcnosti a odhadovať tomu zodpovedajúci zisk či stratu v jednotlivých mesiacoch. Aj keď nemáme takmer žiadne historické dáta, ročný výhľad je rozumné minimum. U zavedeného biznisu možno pracovať s dvojročným aj dlhším výhľadom, pravdaže s klesajúcou mierou istoty. Čokoľvek za hranicou dvoch rokov je tak trochu veštenie z finančnej usadeniny historických obratov, ale to nás nemusí trápiť. Nezaujímajú nás presné čísla, ale dlhodobý trend a príprava na obdobie, ktorá sa už vopred javí ako kritická. Pomocou plánu a lepšej správy výdavkov na jednom mieste môžeme tiež zvyšovať svoj budúci zisk.

Môže byť aj jednoduchší finančný prehľad?

Je pravdou, že veľa freelancer / malý živnostník si vystačí s oveľa jednoduchším finančným prehľadom pre odkladanie rezervy a plánovanie veľkých výdavkov, ale má to zopár nevýhod:

– Zachytáva  len súčasný stav a plánuje ibaveľké budúce výdavky.
– Ak podnikáte s hypotékou alebo dlhom, nemáte  istotu budúcej schopnosti splácania.
– Neprezradí vám, v akej oblasti zbytočné míňate.
– Nedáva dostatočný prehľad pre potlačenie nepríjemných pocitov finančnej neistoty.
– Finančný plán sa hodí, keď nechcete svoju finančnú budúcnosť stavať iba na pozitávnej viere, že to nejako zvladnete.

Ako evidovať náklady?

Náklady sú tá jednoduchšie časť celej tabuľky, pretože ich poznáme a dokážeme ich predvídať aj priamo ovplyvniť. Pravidelné mesačné či iné periodickej náklady si ľahko vybavíme, alebo ich dokážeme odvodiť z historických výkazov, výpisov z účtov a pod. A rovnako tak môžeme vopred vedieť, koľko nás bude stáť mesačne splátka nového auta, hypotéka alebo prenájom nové kancelárie. Obrovskou výhodou finančného plánu je, že po pridaní príslušného riadku vidíme okamžite dlhodobý vplyv novej nákladové položky na finančný výsledok podnikania.

Čo s variabilnými nákladmi?

Vždy máme fixné ale aj variabilné náklady. Fixné tie sa niesu priamo úmerne našej produkcií. Variabilné náklady tie sa furt menia od výšky našej produkcií. Ak sú závislé hlavne na objeme práce, odvodíteje vzorcom z obratu alebo pomocného údaje na samostatnom riadku. A ak skáču, akonapríklad účet za telefón, evidujete jednoducho nejaký dlhodobý priemer a na konci mesiaca.

 

Prečo evidovať mimoriadne výnosy zvlášť?

Pretože je to praktické, najmä ak plánujete osobné aj podnikateľské financie v jednom. Do mimoriadnych výnosov možno zapisovať súkromné ​​príjmy, ktoré síce podliehajú zdaneniu, ale nefigurujú na faktúrach evidovaných v bežných výnosoch. Príklad: predám garáž alebo zbierku mincí, alebo zarobím na predaji akcií a chcem to do finančného plánu nejako zaniesť. Avšak aj riadky mimoriadnych výnosov môžete zo šablóny odstrániť, ak takéto výnosy nemáte.

Čo mi hovorí mesačný cashflow?

Keď sa pozriete na riadky uvádzajúce mesačný cashflow, vidíte, že ide jednoducho o čísla z pesimistického, realistického či optimistického scenára po odpočítaní nákladov za daný mesiac. Mesačný cashflow bežne skáče hore dole vplyvom mimoriadnych mesačných výdavkov či výkyvov výnosov, čo väčšina freelancer dobre pozná z vlastného podnikania ako nepríjemný pocit finančnej nestability a neistoty. Ak je suma záporná, znamená to, že zatíname sekeru do rezervy. Tá by mala byť každopádne dimenzovaná tak, aby takéto (a väčšie) výkyvy zvládla, inak si naozaj hovoríte o veľký problém.

Načo počítať kumulatívne cashflow?

Kumulatívne cashflow predstavuje jednoducho súčet mesačných cashflow od začiatku finančného plánu, alebo od súčasného mesiaca ďalej do budúcnosti (podľa toho, ako si šablónu upravíte). Ide o dôležitú rad čísel, ktorá nám hovorí, ako sa môže naše finančné zdravie vyvíjať podľa toho či onoho scenára. Ten pesimistický zvyčajne moc ružový nebýva, pretože ide o extrémnu variantu, ktorá nenastane tým skôr, že môžete v prípade prepadu príjmov preventívne zoškrtať aj náklady – vzhľadom k prehľadnosti nákladov možno dopady škrtov predvídať ľahšie, než keby ste uťahovali opasok intuitívne na nesprávnych miestach. Realistický scenár vám najskôr povie o pravdepodobné budúcnosti viac.

K čomu je odhad vývoja finančnej rezervy?

Má zmysel ho počítať od aktuálneho mesiaca a stavu ďalej do budúcnosti postupným zápočtom mesačného cashflow podľa realistického scenára. (Môžete však počítať zvlášť aj vývoj rezervy podľa pesimistického scenára, to záleží len na vás.) Ide každopádne o ďalší kľúčový ukazovateľ, ktorý nám hovorí, kedy nám hrozí nebezpečný pokles rezervy, aby sme s tým ešte mohli vopred niečo urobiť. Výhľad však môže byť aj veľmi príjemný, pokiaľ rezerva vytrvalo rastie. Potom z nej môžete postupne ulievať do investícií

 

Máte firmu a chcete si nájsť nových klientov pomocou  vyhľadávačov a sociálnych sieti bez nutnosti veľkých finančných investícií alebo potrebujete poradiť ohľadom vášho podnikania? Viac info nájdete tu

 

Zdroj článku: navolnenoze.cz/blog/financni-plan/

 

  • (článok ma iba informatívny charakter, administrator a ani autor článku nezodpovedajú za presnosť informácií )