Spread the love

Podnikateľský plán – Business Plan

 

Podnikateľský plán (niekedy tiež podnikateľský zámer, Business Plan) je dokument, ktorý slúži na predstavenie celkovej koncepcie podnikania, respektíve konkrétneho podnikateľského zámeru, sumarizáciu fakt, kľúčových faktorov úspechu a všetkého čo je potrebné urobiť pre jeho dosiahnutie.

 

Aká je všeobecná štruktúra business plánu?

 • Zhrnutie (Business Summary, Management Summary, Elevator Pitch)
 • Realizačný tím a manažérsky tím
 • Potreba zákazníka (Customer Problem, Customer Pain)
 • Zákazník a cieľové trhy
 • Rizikové faktory
 • Obchodný model (Business Model)
 • Obchodná a marketingová stratégia (Go-to market strategy)
 • Konkurencia (competitors), silné a slabé stránky konkurencie
 • Konkurenčná výhoda (Competitive Advantage)
 • Finančný plán
 • Plánované náklady a ich štruktúra
 • Plánované výnosy a ich štruktúra
 • Časový plán (harmonogram), priebežné ciele a ich časovej míľniky

 

 

 

Základná štruktúra podnikateľského plánu, tipy a triky, na čo nezabudnúť

 

Pri zostavovaní podnikateľského plánu nezabudnite na žiadny dôležitý aspekt ale ideálne verzia podnikateľského plánu pravdepodobne neexistuje.

Definovať pojem podnikateľský plán je možné viacerými spôsobmi a z viacerých uhlov pohľadu. Každý hľadá v podnikateľskom pláne niečo iné a má aj iné nároky na jeho formu a obsah.

Podnikateľský plán je písaný dokument opisujúci podnikateľskú činnosť a predstavuje pohľad na podnikanie. Obraz podniku by mal byť zaznamenaný v zhode so skutočnosťou a nemal by sa, či už zámerne alebo nevedome, od skutočnosti líšiť.

 

Vytvorte si poradný dokument

Primárnym cieľom podnikateľských plánov je vytvorenie opory, ktorá pomôže pri realizácií podnikateľskej myšlienky. Podnikateľský plán je návod a zaznamenáva všetky myšlienky a nápady jeho tvorca. Plánovanie pomáha k lepšiemu uvedomeniu si reality, usporiadanie myšlienok, nájdenie problémov a určenie cieľov a synchronizuje kroky na dosiahnutie vízie podniku. Podnikateľský plán je prostriedkom nie cieľom. Pomáha zamyslieť sa dôkladne nad realizáciou myšlienky.

 

S kožou na trh

V ďalšom kole vzbudzuje záujem u externých subjektov. Dobrý podnikateľský plán pomáha získať finančné prostriedky (investora alebo úver), zabezpečiť strategickej aliancie alebo prilákať kľúčových zamestnancov. Podnikateľský plán predáva firmu do sveta a získava tým spätnú väzbu. V tomto prípade je už možné štylizovať podnikateľský plán pre potreby jednotlivých záujemcov.

 

Aktualizácie, aktualizácie, aktualizácie

Na trhu sa neustále dejú zmeny a nastávajú nové trendy preto úprava stratégie sú prirodzenou súčasťou každého podnikania. Podnikateľský plán nie je nemenný, ale živý dokument. Neustále aktualizácie sa prispôsobujú priebežnému vývoju, novým príležitostiam a problémom.

 

Vývoj sa nedá odhadnúť

Vývoj na trhu sa nedá ideálne predpovedať a neočakávané zmeny sa dotýkajú všetkých jeho účastníkov. Podnikateľský plán je domnienka o vývoji a veľmi často sa táto predpoveď neskôr od reality líšia. Z tohto dôvodu sa v podnikateľskom pláne robia scenáre možných výsledkov. Okrem základného scenára sa zohľadňuje aj vývoj, ktorý je pod alebo naopak nad očakávaním.

 

Zdroje článku: napadroku.cz, managementmania.com/cs/podnikatelsky-plan

 

Máte firmu a chcete si nájsť nových klientov pomocou  vyhľadávačov a sociálnych sieti bez nutnosti veľkých finančných investícií? Viac info nájdete tu

 

 • (článok ma iba informatívny charakter, administrator a ani autor článku nezodpovedajú za presnosť informácií )