Spread the love

 

Podľa štatistík skoro tri štvrtiny živnostníkov odvadzali v minulom roku do Sociálnej poisťovne odvody z minimálneho vymeriavacieho základu. V roku 2018 maju živnostníci nárok na vyššie davky v nemocenskej lebo sa najnižší možný vymeriavací základ sa vlani zvýšil.

Lebo dávky sa spravidla určujú z úhrnu vymeriavacích základov, z ktorých platil živnostník odvody v minulom roku.

Nemocenské dávky

V roku 2013 zvýšila vláda Roberta Fica minimálny vymeriavací základ pre živnostníkov z predtým 44,2 % na 50 % priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Nový minimálny vymeriavací základ a nový maximálny vymeriavací základ je platný vždy na obdobie kalendárneho roka, t.j. od 1. januára do 31. decembra. Pre rok 2017 je minimálny vymeriavací základ 441,50 eura a maximálny vymeriavací základ 6 181,00 eur. Pre rok 2018 je nový minimálny vymeriavací základ 456,00 eur a nový maximálny vymeriavací základ 6 384,00 eur.

 

Vlani sa najnižšie nemocenské dávky počítali z minimálneho

Nemocenská dávka dosahuje od 1. do 3. dňa trvania práceneschopnosti (počítajú sa všetky kalendárne dni, teda aj soboty a nedele) 25 % z denného vymeriavacieho základu a od 4. dňa „péenky“ je to 55 % z denného vymeriavacieho základu.

 

Nemení sa vymeriavací základ tých SZČO, ktorých skutočný vymeriavací základ, určený k 1. júlu/1. októbru 2017, resp. pri opätovnom vzniku povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia SZČO je v rozpätí od 456,00 eur do 6 181,00 eur (vrátane).

 

Vymeriavací základ SZČO v súvislosti so vznikom/trvaním povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO sa posudzuje vždy k 1. júlu/ 1. októbru kalendárneho roka (v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania) resp. pri opätovnom vzniku. Všetky s tým súvisiace informácie nájdete v

 

(Zdroj info: podnikam.webnoviny.sk, http://www.socpoist.sk)

 

Máte firmu a chcete si nájsť nových klientov pomocou  vyhľadávačov a sociálnych sieti bez nutnosti veľkých finančných investícií? Viac info nájdete tu

 

 

Pridaj komentár