Spread the love

 

Začal nový rok a spolu sním prichadzajú aj daňové povinnosti. Čiže pre podnikateľov nastáva aj povinosť povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

Tuto povinnosť majú všetci daňovníci, ktorí počas roka 2017 využili automobil evidovaný v Slovenskej republike na podnikateľskú činnosť. Teda ak podnikateľ využil automobil minimálne  jeden deň v roku 2017 na podnikanie a uplatnili si k nemu výdavky, tak mu vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

 

Kedy ste povinní podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

V Slovenskej legislatívne upravuje zákon č. 361/2014 Z.z. daň z motorových vozidiel. Platí to na každé vozidlo, ktoré malo evidenčné číslo pridelené v Slovenskej republike a aby bolo aspoň jeden deň v roku použité na podnikateľské účely.

Tento zákon rozpoznáva 5 druhov daňovníkov dane z motorových vozidiel

Daňovníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá:

  1. je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,
  2. má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
  3. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
  4. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
  5. je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

 

DÁVAJTE POZOR:

Stáva sa, že sa zabúda to, že  daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je povinný podať aj zamestnávateľ, ktorý vyplatil cestovné náhrady svojmu zamestnancovi, ktorý použil pri pracovnej ceste vlastné auto, toré je registrované na Slovensku.

Zdroj info: podnikam.webnoviny.sk

 

Máte firmu a chcete si nájsť nových klientov pomocou  vyhľadávačov a sociálnych sieti bez nutnosti veľkých finančných investícií? Viac info nájdete tu

 

 

Pridaj komentár