Spread the love

 

Ľudovo povedané „Živnosť“  Samostatne zárobkovo činná osoba SZČO, ktorá  podniká ako fyzická osoba na základe živnostenského oprávnenia.

 

Na získanie živnosti, je potrebné aj v roku 2018 splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti:

 1. Dosiahnutie veku 18 rokov,
 2. Spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť.
 3. Živnosť získavajú nielen fyzické osoby ako „živnostníci“, ale aj právnické osoby (napríklad j. s. a., s.r.o s..). V prípade právnických osôb musia všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti spĺňať členovia jej štatutárneho orgánu

 

Živnosti sa podľa požiadaviek na ich získanie členia na voľné, remeselné a viazané.

 Na  to aby ste prevádzkovali voľné živnosti živností stačí spĺňať len všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti. Na to aby ste prevádzkovali remeselné  a viazané živností je už potrebné splniť  aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (preukazovať konkrétnu odbornú spôsobilosť na ich vykonávanie, napríklad vzdelanie, certifikát a niekoľkoročná prax v odbore).

Keď sa podnikateľovi nepodarí splniť osobitné podmienky prevádzkovania remeselnej alebo viazanej živnosti stále, môže v danom predmete podnikať prostredníctvom tzv. „zodpovedného zástupcu“ (právnická osoba vždy musí mať pre remeselné a viazané zodpovedného zástupcu).

Založenie živnosti v roku 2018 sa začne ohlásením živnosti živnostenskému úradu (je ním odbor živnostenského podnikania okresného úradu).

 

KNIHA O PODNIKANI

 

Ohlásenie živnosti v roku 2018 je možné vykonať jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Fyzicky – osobne na odbore živnostenského podnikania okresného úradu
 • Elektronicky cez elektronickú službu na založenie živnosti dostupnú na portáli verejnej správy www.slovensko.sk.

 

Výška poplatkov za založenie živnosti v roku 2018

Poplatky pri fyzyckom (osobnom) ohlásení živnosti:

 •  za každú voľnú živnosť 5 euro
 • za každú remeselnú živnosť 15 euro
 • za každú viazanú živnosť 15 euro.

 

Poplatky pri elektronickom ohlásení živnosti:

 • za každú voľnú živnosť 0 euro
 • za každú remeselnú živnosť 7,50 euro
 • viazanú živnosť 7,50 euro

 

Na stiahnutie:  formulár ohlásenia živnosti pre fyzickú osobu

 

Druhou možnosťou získania osvedčenia o živnostenskom oprávnení je ohlásenie živnosti elektronicky cez portál verejnej správy www.slovensko.sk. Potrebujete mať na to elektronický občiansky preukaz

 

Máte firmu a chcete si nájsť nových klientov pomocou  vyhľadávačov a sociálnych sieti bez nutnosti veľkých finančných investícií? Viac info nájdete tu

 

Pridaj komentár