rozvod manželov
Spread the love

 

V dnešnej dobe sa podľa štatistík  do desiatich rokov rozvedie pomaly 50% manželstiev. Dôvodov je viacero, mnoho ľudí sa berie príliš mladých a po veľmi krátkom vzťahu, niektoré páry si krízu vo vzťahu vyriešia dieťaťom a neskôr svadbou, čo nie je veľmi dobrý nápad a povaha mnohých ľudí sa za 10 rokov veľmi zmení a potom si partneri prestanú rozumieť.

V tomto článku sa budeme venovať rozpadu manželstiev a problémom po rozvode podnikateľov.

Mnohým podnikateľom a manažérom sa rozpadne rodina z dôvodu vysokého pracovného nasadenia a tým pádom malo času trávia s rodinou. Ďalším dôvodom je nevera jedného z partnerov, mnoho manželiek podnikateľov nie sú nútene pracovať, manžel kvôli pracovnému nasedeniu nemá na nich čas, majú veľa voľného času, peňazí a nudia sa. Tak si narazia mladého zajačika s ktorým budú tuto nudu zabíjať.

Na druhej strane úspešný podnikatelia a vysokopostavený manažéri sa tešia omnoho vyššiemu zaujmú žien ako bežný priemerný chlapi a hlavne starším úspešným chlapom tento záujem mladých žien veľmi imponuje a v slabej chvíľke alebo pri kríze v manželstve môžu tomu záujmu podľahnúť.

 

Pri rozvode a po ňom podnikateľa čaká niekoľko nepríjemných udalosti:

1.Rozvodový súd

Ženy sa správajú veľmi emotívne a pri rozvode na súde vytiahnu veľmi veľa špinavosti a nepríjemných veci z minulosti.

2. Rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov – BSM

Všetok majetok nadobudnutých počas manželstva sa delí na polovice a je jedno ktorý z manželov zaobstaral tento majetok (výnimkou je dedičstvo, to nie je súčasťou BSM)

Okrem polovici hodnoty nehnuteľnosti, pozemkov, hmotných vecí, akcií, komodít a peňazí ma vaša žena nárok aj na polovicu vašej firmy (ak bola založená počas trvania manželstva).

A toto Vám môže spôsobiť vo firme vážne problémy, bude mať rovnaké hlasovacie právo vo firme, čiže vám bude môcť robiť naprieky a firmu zruinovať alebo predá svoj polovičný podiel vašej konkurencií.

 

3. Žena obmedzuje styk oca s dieťaťom

Mnoho žien sa chlapom msti práve cez dieťa, slovenské konzervatívne súdy v drvivej väčšine prípadov prisúdi dieťa matke (pokiaľ nie je kriminálnička, gamblerka, feťáčka alebo alkoholička) aj keď nemusí byť zrovna lepší rodič a dieťa môže mať lepší vzťah s ocom.

Mnoho „ukrivdených“ žien to potom sa msti bývalému manželovi práve cez dieťa:

  1. Hucká decko proti ocovi
  2. Bráni v stretávaní sa s ocom (vymýšľa rôzne výhovorky alebo robí cirkus a nerešpektuje súdne nariadenie)

A mnoho ocov to potom radšej vzdá aby dieťaťu nespôsobovali traumu a prestanú sa s deckom stretávať. Mnoho krát sa ženy takto mstia bývalému manželovi za to, že bol jej neverný a opustil ju kvôli inej ale si neuvedomujú, že tým ubližujú hlavne dieťaťu a spôsobujú mu traumu lebo pripraví svoje decko o oca. Za to, že niekto je zlý manžel neznamená to, že bude aj zlý otec. A zabraňovanie vztyku s ocom (pokiaľ na to nie sú vážne dôvody otec keď je kriminálnik, feťák, ubližuje dieťaťu, ma na neho zlý mravnostný vplyv alebo ohrozuje na živote) by mal byť vážny trestný čin a dieťa okamžite matke odobrať a matku poslať na súdom prikázanú psychiatrickú liečbu aby už neubližovala psychicky svojmu dieťaťu.

 

Slovenské zaostalé a konzervatívne súdy bohužiaľ zaspali dobu a veľmi málokedy schvália striedavú starostlivosť o dieťa , tým pádom by dieťa bolo rovnako s oboma rodičmi a ľahšie by zvládlo rozvod.

 

smutný chlapec

 

4. Vydieranie manžela cez dieťa

Mnoho žien, po rozvode ak súd im neschváli také výživne aké chcú tak Vás začnú vydierať práve cez dieťa, budú Vám zabraňovať styk s dieťaťom a keď vie, že máte veľa peňazí tak vám dovolí sa vídať s dieťaťom iba pod podmienkou, že jej budete platiť nad rámec výživného. Na Slovensku je to hlavne u zlatokopiek bežná prax.

 

5 Výživne na bývalú manželku po rozvode

Ak si myslíte, že ak ste sa rozviedli, máte vyrovnané bezpodielové vlastníctvo manželov a nemáte žiadne spoločné deti tak, že budete mať navždy od nej pokoj a už vás nemusí zaujímať? Ste na omyle stále môže požiadať o výživne na bývalú manželku a ak jej to súd schváli tak budete musieť jej platiť niekoľko stoviek euro mesačne (záleží od vášho prímu a súčasného majetku).

 

Na Slovensku sa nedá uzavrieť pred-manželská zmluva

Neumožňujú to slovenské konzervatívne zákony.

Preto uzavrite manželstvo radšej v Čechách, (kde je možne uzavrieť predmanželskú zmluvu) a spíšte u českého notára práve túto predmanželskú zmluvu, že v prípade rozvodu nebude mať manželka nárok na Váš majetok. A tak zistite, že vaša nastávajúca nie je zlatokopka. Zlatokopka vo väčšine prípadov nebude chcieť pristúpiť na predmanželskú zmluvu. Žene, ktorá vás bude milovať,  nebude záležať na vašom majetku tak nebude mať problém túto zmluvu podpísať.

 

Registrované partnerstvo v Čechách

Registrované partnerstvo nie je určené iba pre homosexuálne páry, môže ho uzavrieť aj muž so ženou. Ma niektoré výhody ako ma svadba ale hlavne súčasťou registrovaného partnerstva nie je bezpodielové vlastníctvo manželov a bývala manželka nebude môcť dať po „rozvode“ žiadosť o výživne na bývalú manželku po rozvode.