Spread the love

Obchodujete na akciovej burze, darí sa vám a dosahujete zisk a rozmýšľate nad tým či musíte tento zisk zdaniť a ak ho nezdaníte či vám na to slovenský daňový úrad môže prísť?

 

Najprv si musíme uvedomiť, že investičným možnosti existuje viacero a aj na Slovensku ich zdaňovanie prebieha rozdielne. Pre zjednodušenie si rozoberieme iba najčastejšie používané typy investícií, ktoré sú v našej legislatíve definované a to:

 

Cenné papiere – akcie, ETF, ETC a dlhopisy

Deriváty – futures, CFD, Forex, opcie na futures..

 

Opcie na akcie

Na Forexovej burze je potrebné si uvedomiť, že ak u brokera len zamieňate napr. EUR za USD takýto obchod je braný ako konverzia mien ak však „špekulujete“ na forexe, jedná sa o obchodovanie derivátov z menového trhu, zvyčajne CFD kontraktov.

Bitcoins and U.s Dollar Bills

Ako zdaňuje fyzická osoba

Na Slovenskú máme 2 úrovne dane pre fyzické osoby.

  1. 19%- zo zisku (prímu), ktorá nepresiahne sumu 35 022,31 Eur
  2. 25% – zo zisku (prímu), ktorá presiahne sumu 35 022,31 eura.

Podľa § 7 Zákona o dani z príjmu sa na úroky a ostatné výnosy z cenných papierov a ostatných príjmoch z kapitálového majetku ako výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok ako aj úroky na bankových vkladoch vzťahuje  len sadzba dane vo výške 19% bez obmedzenia výšky príjmu.

 

Odvody do zdravotnej poisťovne

Fyzická osoba zo zisku z obchodovania na burze musí platiť zdravotné odvody vo výške 14%.

 

Daňové zvýhodnenie

Na zisk z predaja cenných papierov si môžete uplatniť oslobodenie do výšky 500 EUR v jednom kalendárnom roku. Ale iba ak ste toto oslobodenie nevyužili pri príjmoch z prenájmu.

Nezdaniteľné minimum si nemôžete uplatniť z príjmov z obchodovania na burze.

Pri príjmov z cenných papierov je da sa využiť tzv. 1 ročný časový test, ak cenný papier prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu na Slovensku alebo v zahraničí predáte po  dlhšom období od nákupu ako1 rok  tak z tohto  príjmu neplatíte daň ani zdravotné odvody.

DIS – je daňovo zvýhodnená možnosť investovať .   Ale u DIS je možné ročne investovať iba 3000 Euro a nemôžete vybrať z neho prostriedky skôr po 15 rokoch.

 

Dividendy

Vyplatené dividendy zo zahraničia, ak neboli zdanené v krajine pôvodu (napr. z UK, Írska …) tak podľa zákona by ich mala fyzická osoba zdaniť na Slovensku daňou vo výške 7%.

 

Uplatnenie straty z obchodovania

Z jednotlivých investičných inštrumentov sa Príjmy z u fyzickej osoby zdaňujú podľa rôznych častí zákona o dani z príjmov.

Veľkou nevýhodou obchodovania ako fyzická osoba je to, že z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a opciami nie je možné vykázať stratu, ktorú by bolo možné uplatniť v daňových priznaniach v ďalších rokoch.

 

Povinnosť podať daňové priznanie

Fyzická osoba, ktorá nie je SZČO (živnostník) je podľa zákona povinná podať daňové priznanie, v prípade keď jej všetky príjmy prekročia 50% nezdaniteľnej čiastky za predchádzajúci rok čo je v súčasnosti (pre rok 2017) 1901,67 EUR s výnimkou daňovníka, ktorý vykázal daňovú stratu.

 

Firma

Firma – právnická osoba platí v súčasnosti (rok 2017) rovnú daň z príjmu vo výške 21% a to zo všetkých príjmov teda aj z obchodovania na burze.

Zo zisku právnických osôb sa neplatia zdravotné odvody. Zdravotné odvody platíte až z vyplatených dividend, ako majiteľ/konateľ právnickej osoby ak nemáte vyplatené dividendy a ani žiadne iné prímy ako fyzická osoba tak ste povinný zaplatiť minimálne zdravotné odvody vo výške xx%.

Právnické osoby nezdaňujú ani príjmy z dividend, ktoré neboli zdanené v krajine pôvodu. (platí len do konca roka 2017)

 

Uplatnenie straty z obchodovania

„U právnických osôb ak je splnená podmienka podľa § 19 ods. 2 písm. f) bodu 1. Zákona o dani z príjmov je možné vykázať stratu (zdroj: bohatyotec.sk)obchodovania s cennými papiermi na burze a rovnako je možné takúto stratu započítať voči ostatným príjmom.“

„Úhrnná strata z derivátov nie je daňovým nákladom.  Z tohto základného pravidla majú výnimku daňovníci, ktorí vykonávajú činnosť podľa osobitného predpisu(obchodníci s cennými papiermi, poisťovne, zaisťovne …), u ktorých je strata daňovo uznaná.

Druhú výnimku tvoria deriváty zaradené ako zabezpečovacie, kde je opäť možnosť daňovej uznateľnosti straty.“ (zdroj: bohatyotec.sk)

 

Porovnanie FO vs. PO

Keď obchodujete ako dlhodobý investor, ktorý nemá problém s dodržaním 1 ročného testu tak podľa našej redakcie je pre vás výhodnejšie investovanie formou fyzickej osoby.

Ale ak obchodujete krátkodobé obchody alebo iné inštrumenty ako cenné papiere a je pre vás problém dodržať podmienky pre daňové zvýhodnenie (1. ročný test) je pre vás podľa názoru našej redakcie výhodnejšie zdanenie u právnických osôb.

Zdroj 1: ako-investovat.sk

Zdroj 2: bohatyotec.sk

 

 

Máte firmu a chcete si nájsť nových klientov pomocou  vyhľadávačov a sociálnych sieti bez nutnosti veľkých finančných investícií? Viac info nájdete tu

 

 

Pridaj komentár