Spread the love
  • článok je informatívny a plati len pre Česko

 

Hrubá, čistá a superhrubá mzda jsou dost použivané v mzdové praxe i klíčové položky výplatní pásky.

 

Vztahují se k nim také srážky na zdravotní a sociální pojištění či zálohy na daň z příjmu.

 

Je dost problematické pro lajka se vyznat v jednotlivých složkách mzdy.

Tu Vám podrobnejšie povieme o jednoslivých pojmoch:

Hrubá mzda – je odmena za práci zaměstnance před zdaněním, bývá uvedena v pracovní smlouvě. Hrubá mzda je součtem základní mzdy, osobního ohodnocení, příplatků, prémií, odměn a náhrad, např. za dovolenou. Při sjednávání odměny za práci by mělo být oběma stranám jasné, zda se mluví o hrubé, nebo čisté mzdě.

 

Čistá mzda – jsou peníze, které dostane zaměstnanec již na účet nebo již přímo na ruku každý měsíc za vykonanou práci. Čistá mzda je hrubá mzda po odpočtu zákonných srážek – zdravotního a sociálního pojištění (4,5 % a 6,5 %), zálohy na daň z příjmů a dalších odvodů (výživné, spoření). Součástí čisté mzdy neboli částky k výplatě může být náhrada mzdy za nemoc.

 

Superhrubá mzda  představuje objem kolik celkově stoji zaměstnanec svého zaměstnavatele čili je to hruba mzda zaměstnance navýšenou o zdravotní a sociální pojištění (9 % a 25 %), které za něho povinně odvádí zaměstnavatel. Ze superhrubé mzdy se následně počítá daňový základ. Záloha na daň činí 15 % ze superhrubé mzdy. Podepíše-li zaměstnavatel u zaměstnavatele daňové prohlášení, je mu záloha na daň snížena o příslušné slevy.

Aktuální slevy na dani

Jednotlivé slevy specifikuje zákon o daních z příjmů, konkrétně § 35ba a § 35c

Základní sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč za rok je určena pro všechny zaměstnance, podnikatele, penzisty, matky na mateřské…, kteří pobírali alespoň část roku zdanitelné příjmy. Stejná sleva může být za určitých podmínek uplatněna ročně i na manželku (nebo manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti

.

Významné je i daňové zvýhodnění na vyživované děti: v roce 2015 se zvýšilo na 13 404 Kč ročně pro 1. dítě vyživované ve společně hospodařící domácnosti, 15 804 Kč ročně pro 2. dítě a na 17 004 Kč pro 3. a každé další dítě (na děti s průkazem ZTP je daňové zvýhodnění dvojnásobné). Další slevy na dani jsou určeny pro invalidní důchodce, držitele průkazu ZTP/P, studenty a za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku (roční sleva).

 

najednoduhší situace je u zaměstnance, který pracuje len pro jediného zaměstnavatele. Stačí, když u něho vyplní a podepíše prohlášení k dani z příjmů a má zajištěno každý měsíc zúčtování výplaty a každý rok podání daňového přiznání. Ostatní poplatníci podávají daňové přiznání a zdaňují jednotlivé zdroje příjmů sami.

Zdroj: (business-web.cz)

Pridaj komentár