Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce v roku 2018

    V dnešnej dobe  veľa zamestnávateľov používa pre svoju prácu aj ľudí na dohodu.  Ak nejde o študentov, pripadá do úvahy len dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o vykonaní práce.   Zamestnávanie dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru je pre zamestnávateľa častokrát výhodnejšie ako zamestnávanie na základe pracovného pomeru. Platí najme pri sezónnych prácach, pri neodborných prácach alebo keď zamestnávateľ ma výkyvy zákazoch počas roka. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú tri a všetky sú upravené v § 223 až 228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník práce“). Ak neberieme do úvahy dohodu o brigádnickej práci študentov, ktorú je možné uzatvoriť… Read More

Continue Reading

Ako si založiť živnosť

Chcete začať  podnikať ako SZČO a založiť si živnostenský list?   Začať podnikať na živnosť ako samostatne zárobková osoba je na vstupné náklady asi najlacnejší a najjednoduchší spôsob. Vstupné náklady na založenie živnosti sú 5 euro na jednu voľnú živnosť a za každú remeselnú a viazanú živnosť 15 eur. .   Čiže ak Vám bude stačiť si na začiatok zapísať do živnostenského registra iba jednu voľnú činnosť tak Vaše vstupné náklady budú iba 5 euro a môžete začať danú podnikateľskú činnosť vykonávať. (pri právnickej forme spoločnosti s.r.o. je proces  založenia omnoho komplikovanejší a hlavne drahší.)     Ako postupovať pri založení živnosti? Pôjdete na okresný úrad  pod ktorý spadá mesto/obec Vášho trvalého bydliska a tam… Read More

Continue Reading