Spread the love

Spoločnosť AVIS s.r.o pôsobí na Slovenskom telekomunikačnom trhu od roku 1992.

Názov AVIS je skratkou pojmu „Automatizácia Výrobných a Inžinierskych Systémov“

čo bol aj predmet činnosti spoločnosti počas jej začiatkov. Neskôr však došlo

k transformácií a v súčasnosti je hlavným predmetom podnikania spoločnosti

poskytovanie telekomunikačných služieb.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a používaniu profesionálnej technológie, vieme

poskytovať kvalitné a spoľahlivé služby aj pre náročných zákazníkov o čom

vypovedajú naše referencie.

Keďže disponujeme rozsiahlou vlastnou infraštruktúrou vieme naše služby dodať na

mnohých miestach Slovenska a to v pomerne krátkom čase.

Profil spoločnosti:

– prenájom telekomunikačných dátových okruhov

– Poskytovanie internetového pripojenia

– Montáže a údržba technológie vo výškach

-Prenájom priestorov a stožiarov

-výstavba radioreléových spojov bod-bod a bod-multibod

– prevádzka vysielačov digitálneho televízneho a rozhlasového vysielania

v štandardoch DVB-T / DVB-T2 a DAB+.