Odklad daňového priznania – posunutie lehoty na podanie daňového priznania

  Máte veľa práce a nestíhate podať daňové priznanie do konca marca? Riešenie pre Vás môže byť odloženie daňového priznania. Ustanovenia ZDP, ktoré upravujú možnosť odkladu daňového priznania prostredníctvom oznámenia, sú aj v tomto roku aktuálne. Predĺženie lehotymôžu podať  právnicke aj  fyzické osoby. Predpísaný vzor tlačiva už existuje, preto oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať už len vyplnené na tomto tlačive. Vzor určilo finančné riaditeľstvo, je univerzálne Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.   AKO SI PREDĹŽIŤ LEHOTU NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA?… Read More

Continue Reading