Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce v roku 2018

    V dnešnej dobe  veľa zamestnávateľov používa pre svoju prácu aj ľudí na dohodu.  Ak nejde o študentov, pripadá do úvahy len dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o vykonaní práce.   Zamestnávanie dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru je pre zamestnávateľa častokrát výhodnejšie ako zamestnávanie na základe pracovného pomeru. Platí najme pri sezónnych prácach, pri neodborných prácach alebo keď zamestnávateľ ma výkyvy zákazoch počas roka. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú tri a všetky sú upravené v § 223 až 228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník práce“). Ak neberieme do úvahy dohodu o brigádnickej práci študentov, ktorú je možné uzatvoriť… Read More

Continue Reading