Daňové priznanie fyzickej osoby a podnikateľa (živnostníka) za rok 2017

  Daňovu povinosť zo svojích  príjmomá každý občan Slovenska, ktorý v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) 2017 dosiahne zdaniteľné príjmy (t.j. príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené) vyššie ako 1 901,67 eura. Vyplnenie daňového priznania Vyplnenie tlačiva daňového priznania Vám zabere iba pár minút. Na vyplnenie použite formulár daňové priznanie FO typ A č. MF/015779/2016-721 vydaný Opatrením MF SR č. MF/015394/2016-721 alebo daňové priznanie FO typ B č. MF/016160/2017-721 vydaný Opatrením MF SR č. MF/16021/2017-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. Tlačivo daňového priznania FO typ A má 6 strán. Tlačivo daňového priznania FO typ B má 12 strán a 3 prílohy, ktoré… Read More

Continue Reading