podnikanie popri práci
Spread the love

 

Chcete začať podnikať ale nemáte voľný kapitál alebo chcete si privyrobiť popri zamestnaní?

Tak ideálny spôsob je začať podnikať v malom popri zamestnaní.

Ak začínate podnikať popri zamestnaní tak síce budete mať menej voľného času ale aspoň nevypadnete z pravidelného prímu alebo taktiež  ak viete nejakú činnosť, ktorou si môžete privyrobiť k platu tak ju môžete vykonávať ako živnostník popri zamestnaní.

 

Podnikanie popri zamestnaní

Chcete začať podnikať ako živnostník popri zamestnaní ale kladiete si otázky: či potrebujete súhlas od svojho zamestnávateľa, aké máte odvodové povinnosti voči zdravotnej a sociálnej poisťovní ako živnostník?

Skôr ako začnete podnikať popri zamestnaní tak musíte zvážiť, či náhodou nebudete vykonávať konkurenčnú činnosť voči vášmu zamestnávateľovi. Ak sa jedná o konkurenčnú činnosť tak musí vám to odsúhlasiť váš zamestnávateľ.

 

Kedy žiadať súhlas zamestnávateľa na vykonávanie inej zárobkovej činnosti popri zamestnaní?

Ako sme už v článku spomenuli ak chcete podnikať v rovnakom predmete podnikania tak potrebujete od zamestnávateľa písomný súhlas.

V prípade ak sa zamestnávateľ nevyjadrí k písomnej žiadosti zamestnanca do 15tich dni, ráta sa ako by ten súhlas zamestnancovi udelil.

Odvody živnostníka a zároveň zamestnanca do sociálnej poisťovne 2018 :

V prvom roku zamestnanec, ktorý začal podnikať na živnosť popri zamestnaní neplatí odvody do Sociálnej poisťovne, táto povinnosť môže nastať až 1.7 nasledujúceho roka (ak mal odložené daňové priznanie tak až 1.10) a to iba v prípade ak v roku 2018 presiahol obrat 5 724 Eur. K túto sumu neprekročí tak odvody do sociálnej poisťovne neplatí ani ďalší rok.

O povinnosti platby odvodov do sociálnej poisťovne sa živnostník dozvie listom od sociálnej poisťovne v ktorom mu vymeria aj výšku poistného, ktoré má mesačne platiť.

 Odvody živnostníka a zároveň zamestnanca do zdravotnej poisťovne 2018:

 

V prvý rok podnikania neplatíte žiadne preddavky zdravotnej poisťovne, lebo odvody platí za vás váš zamestnávateľ

Síce živnostník musí platiť preddavky do zdravotnej poisťovne v minimálnej výške ale neplatí to pre živnostníka, ktorý je zároveň  zamestnancom a ani pre študenta denného štúdia, ktorý ma živnosť.

Prípadne nedoplatky vám zdravotná poisťovňa pošle v ďalšom roku niekoľko mesiacov po podaní daňového priznania.

 

Viac info ako založiť živnosť nájdete tu:

 

Máte firmu a chcete si nájsť nových klientov pomocou  vyhľadávačov a sociálnych sieti bez nutnosti veľkých finančných investícií? Viac info nájdete tu

 

  • (článok ma iba informatívny charakter, administrator a ani autor článku nezodpovedajú za presnosť informácií )

Zdroj: www.podnikajte.sk/