rekreačne poukazy
Spread the love

 

Povinnosť rekreačných poukazov pre všetkých zamestnávateľov

 

Už dlhšie poslanci SNS s ich kapitánom Dankom prezentujú po 13 plate ďalší nezmyselný návrh – povinne rekreačné poukazy na dovolenku po Slovensku pre zamestnancov.  Z prvého prezentovaného návrhu zákona nebolo vôbec jasné v akej forme  budú tieto rekreačné poukazy a kto všetko bude tieto poukazy brať, či budú určené iba pre cestovné kancelárie a hotelové rezorty alebo aj reštaurácie, bufety, menšie penzióny, kempingy,  železnice, a autobusových dopravcov.

Mnoho Slovákov necestuje po Slovensku cez predražené cestovné kancelárie a nespí v luxusných hoteloch ale idu vlastným autom, vlakom alebo autobusom a spia v lacnejších penziónoch, kempingoch alebo na súkromí, čiže tieto nezmyselne poukazy sú pre nich pravdepodobne nepoužiteľné. (podľa prvých prezentovaných informácií poslancami strany SNS)

 

Andrej Danko a poslanci SNS  v parlamente a v médiách prezentoval svoj návrh rekreačných poukazoch takto:

 

Cieľom tohto zavedenia príspevkov na rekreáciu má byť podpora cestovného ruchu na Slovensku. Príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy podľa pôvodného návrhu mali byť tak, že keď zamestnanec pôjde na dovolenku, tak zamestnávateľ mu uhradí 55 % z výdavkov na túto dovolenku. Zostávajúcich  45 % výdavkov na dovolenku by si hradil sám zamestnanec. Maximálna výška hodnoty rekreácií, na ktoré by povinne zamestnancovi prispieval aj jeho zamestnávateľ, mala byť 500 eur za rok. Čiže  zamestnávateľ by bol povinný na rekreáciu zamestnanca ročne prispieť maximálne 275 euro. (zdroj info: podnikajte.sk)

Táto povinnosť by mala platiť pre zamestnávateľov, ktorý zamestnávajú minimálne 50 zamestnancov a viac.

 

cestovanie po slovensku

 

Rekreačné poukazy – ako vyzerá návrh zákona v skutočnosti

 

Na stránke Národnej rady Slovenskej republiky už je  prístupný aj konkrétny návrh zmien a doplnení zákonov, ktorými by sa príspevky na rekreáciu mali zaviesť. Niektoré zo zásadných princípov fungovania rekreačných poukazov sú však v skutočnosti úplne iné ako to Andrej Danko spolu s poslancami SNS prezentovali verejnosti. Kým z mediálne prezentovaných informácií si mohli podnikatelia mylne myslieť, že im tieto rekreačné poukazy žiadne zvýšenie finančných nákladov neprinesú, tak nakoniec to môže byť opačne.

 

V momentálne navrhovanej novele zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník práce“) sa už nič konkrétneho nehovorí o tom, že povinné príspevky zamestnávateľov na rekreáciu zamestnancov sa budú týkať iba zamestnávateľov, ktorý zamestnávajú viac ako 50 ľudí.  Z aktuálneho  návrhu novely Zákonníka práce práve vyplýva, že povinne prispievať na rekreáciu budú musieť svojim zamestnancom úplne všetci zamestnávatelia  bez výnimky.

Dňa 02.10.2018, vznikol tento článok, už návrh zákonov zavádzajúcich príspevky na rekreáciu a dokonca už prešiel aj prvým čítaním a postúpil do druhého čítania. Podoba fungovania príspevkov na rekreáciu teda ešte nie je definitívne schválená a môže u nich dôjsť ešte k nejakým zmenám. Platiť by mali začať od 1. januára 2019 (zdroj info: podnikajte.sk)

Aktuálneho v návrhu vyplýva, že každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva svojho zamestnanca dlhšie ako 12 mesiacov je mu povinný na základe jeho žiadosti  prispieť na dovolenku po Slovensku formou daného rekreačného poukazu až do výšky 500 euro. Čiže zamestnávateľ zaplatí 55% v maximálnej výške 275 eur ročne. A zvyšných 45% si zaplatí zamestnanec sám.

 

Podnikateľ si bude môcť vybrať vyplácanie z dvoch možností:

 

  1. Priamo uhradí zamestnancovi predložení príslušných dokladov obsahujúcich označenie zamestnanca (55% z týchto blokov do maximálnej výšky 275 euro)

 

  1. Prostredníctvom rekreačného poukazu. Rekreačný poukaz by pravdepodobne mal byť vo forme elektronickej platobnej karty, ktorou by sa malo dať zaplatiť za rekreačné služby (Podobne ako sú už v dnešnej dobe stravovacie karty).

 

Oprávnené výdavky na preplatenie zamestnávateľom sú:

musí ísť o služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania. Výdavky na rekreáciu spojenú s jedným prenocovaním alebo jednodňovou rekreáciou teda zamestnávateľ zamestnancovi nie je povinný preplatiť.

 

Zamestnávateľ musí preplatiť dovolenku celej vašej rodiny

Ak zamestnanec zoberie na dovolenku manželku a deti, tak zamestnávateľ je povinný preplatiť 55% všetkých  oprávnených  nákladov (podľa návrhu zákona) v maximálnej výške 275 euro.

(Čiže náklady za ubytovanie, stravovanie a iné rekreačné služby za manželku a detí.)

Ale pri preplácaní blokov za rekreačné poukazy nastáva menší problém:

.Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladničný doklad nemusí obsahovať označenie kupujúceho a aj preto nie je účtovným dokladom.

Čiže teda ako má zamestnanec zabezpečiť to, aby na pokladničnom doklade za cestu, autobusom, vlakom,  bufete, obed v reštaurácii, ubytovanie, vstup do zoo, lanovku, wellness, aquapark a iné rekreačné služby bolo uvedené jeho meno?

Budú musieť podnikatelia takýmto rekreantom vystavovať osobitné doklady? Bude vôbec možné aby malý živnostník s bufetom na jazere vedel vystaviť zákazníkovi osobitnú faktúru s jeho menom, keď v stánku nemá počítač?

A hlavne, podľa tohoto návrhu zákona pravdepodobne nebudú preplácať bloky za benzín, čiže, ty ktorý radi cestujú po Slovensku vlastným autom majú smolu.

 

Máte firmu a chcete si nájsť nových klientov pomocou  vyhľadávačov a sociálnych sieti bez nutnosti veľkých finančných investícií alebo potrebujete poradiť ohľadom vášho podnikania? Viac info nájdete tu

 

  • (článok ma iba informatívny charakter, administrator a ani autor článku nezodpovedajú za presnosť informácií )

 

(Zdroj článku: podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/3871/category/pripravovane-zmeny-v-legislative/article/rekreacne-poukazy-navrh)