Spread the love

 

Máte veľa práce a nestíhate podať daňové priznanie do konca marca? Riešenie pre Vás môže byť odloženie daňového priznania.

Ustanovenia ZDP, ktoré upravujú možnosť odkladu daňového priznania prostredníctvom oznámenia, sú aj v tomto roku aktuálne. Predĺženie lehotymôžu podať  právnicke aj  fyzické osoby. Predpísaný vzor tlačiva už existuje, preto oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať už len vyplnené na tomto tlačive. Vzor určilo finančné riaditeľstvo, je univerzálne

Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

AKO SI PREDĹŽIŤ LEHOTU NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA?

VZOR oznámenia o predĺžení (odklade) lehoty na podanie daňového priznania

Vzor si stiahnete tu 

*(platí pre rok 2018)

 

Elektronické oznámenie o predĺžení lehoty sa vykoná prostredníctvom stránky Finančnej správy

 

AKÉ JE MAXIMÁLNE MOŽNÉ PREDĹŽENIE LEHOTY ?

 • najviac o 3 celé kalendárne mesiace – podľa § 49 ods. 3 písm. a) ZDP v prípade daňovníka, ktorý nepoberal príjmy zo zdrojov v zahraničí. Daňovník musí uviesť v oznámení jeden z nasledujúcich dátumov: 30.4.2018, 31.5.2018, alebo 30.6.2018,
 • najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov – podľa § 49 ods. 3 písm. b) ZDP v prípade daňovníka, ktorý poberal zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. V tomto prípade môže daňovník uviesť ešte aj ďalšie dátumy a to: 31.7.2018, 31.8.2018 alebo 30.9.2018.

Pre koho je odloženie daňového priznania výhodné:

 • momentálne nemáte financie na zaplatenie dane
 • musíte zaplatiť vysokú daň
 • nezaplatili stežiadne predavky
 • nestíhate do konca marca podať daňové priznanie

Zdroj: (financnasprava.sk)

 • Máte firmu a chcete si nájsť nových klientov pomocou  vyhľadávačov a sociálnych sieti bez nutnosti veľkých finančných investícií? Viac info nájdete tu

   

   

  • (článok ma ina informatívny charakter, administrator a ani autor článku nezodpovedajú za presnosť informácií )

 

 

Pridaj komentár