Spread the love

 

Od kedy je povinný podnikateľ mať elektronickú registračnú pokladnicu (e-kasu)?

Už od 1. apríla 2019 budú musieť  všetky prevádzky sektoru HORECA (napríklad: hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice) na Slovensku používať registračné pokladnice s online napojením na portál finančnej správy.

Od 1. júla 2019 budú mať túto povinnosť aj všetky ostatné podnikateľské subjekty, ktoré používajú kasu. Vychádza to z návrhu zákona, ktorý Ministerstvo financií (MF) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Ide o tzv. projekt e-Kasa.

„Cieľ tohoto návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice“) je boj proti daňovým podvodom. Ministerstvo financií SR plánuje bojovať proti daňovým podvodom elimináciou krátenia prijatých tržieb tým, že elektronické registračné pokladnice budú mať povinnosť on-line napojenia na centrálnu databázu Finančnej správy (systém e-kasa).“ (zdroj: Podnikajte.sk)

 

Vďaka E-kase bude mať finančná správa okamžitý prehľad  o každom nákupe, respektíve transakcii, lebo  každý vydaný blok bude zálohovaný na centrálnom úložisku e-Kasa. Ministerstvo počíta, že tento systém zníži medzery únikov DPH. Náklady na zavedenie nového systému majú štát stáť do 18 miliónov.

 

Aký postup prepojenia on-line registračných pokladníc navrhuje Ministerstvo financií SR?

Zo zákona o používaní elektronických registračných pokladníc  určuje tento postup zavedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky, ktorá bude povinne on-line prepojená na centrálnu databázu finančnej správy:

  1. krok: Podanie žiadosti o pridelenie DKP prostredníctvom portálu: podnikateľ sa musí prihlásiť na portál finančnej správy, kde vyplní údaje o prevádzke a heslo k certifikátu,
  2. krok: vygenerovanie inicializačného balíka pre e-kasa klienta: tento vygenerovaný balík bude obsahovať pridelené DKP, vygenerovaný certifikát a informácie o podnikateľovi,
  3. krok: uvedenie e-kasa klienta do prevádzky.

 

Prevádyky, ktoré už  využívajú elektronické registračné pokladnice sa však nemusia báť toho, že budú musieť kupovať nové, nakoľko tie staré budú môcť naďalej využívať, ale iba ak ich prispôsobia na nové technické požiadavky. Čiže to spôsoby podnikateľom ďalšie zbytočné finančné výdavky.

Pravdaže pre on-line prepojenia elektronickej registračnej pokladnice je pre podnikateľa je podmienkou internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa budú informácie odosielať na centrálne úložisko finančnej správy.

 

Zdroj: ( financnasprava.sk, podnikajte.sk)

 

Máte firmu a chcete si nájsť nových klientov pomocou  vyhľadávačov a sociálnych sieti bez nutnosti veľkých finančných investícií alebo potrebujete poradiť ohľadom vášho podnikania? Viac info nájdete tu

 

 

  • (článok ma iba informatívny charakter, administrator a ani autor článku nezodpovedajú za presnosť informácií )