Plánovanie príspevkov na Facebooku

Ako plánovať príspevky na sociálných sieťach? Surfujte na sociálnych sieťach na letnej vlne. Tu sú tipy pre letné posty: Práve príprava príspevkov je rozhodne dôležité a vyplatí sa to hlavne v lete lebo veľa ľudí má dovolenky. Môže sa ľahko stať, že obsah na sociálnych sieťach stagnuje, je nepravidelný, a to je dôvodom napríklad zníženia dosahu alebo zaujatia. Pri plánovaní záleží na odvetví a tiež vytyčených cieľoch. Sú to značky, ktoré musia predávať iba zimné zájazdy, takže je potrebné nad tým premýšľať dosť dopredu, ako to využiť v lete v Čechách na to, aby tento obsah dával zmysel a viedol k nejakej konverzii, upresňuje Katka Pavlíčková, výkonná a výkonná riaditeľka… Read More

Continue Reading

Prvé povinnosti zamestnávateľa pri začatí pracovného pomeru

  Chcem prijať zamestnanca na plný pracovný pomer aké povinností mám? Chystáte sa alebo potrebujete prijať svojho prvého zamestnanca do pracovného pomeru? Ak áno tak aby ste sa vyhli pokutám a množstvom problémov musíte splniť množstvo ohlasovacích povinností. Tu Vám predstavíme 11  základných povinnosti, ktoré Vám pri prijatí nového zamestnanca vyplývajú priamo zo zákona: Dodržať zásadu rovnakého zaobchádzania, Dodržať povinnosti súvisiace so vznikom pracovného pomeru a uzatvorením pracovnej zmluvy, Treba dodržať minimálnu mzdu a priradenie miestu stupeň náročnosti práce, Zamestnávateľ sa musí prihlásiť do Sociálnej poisťovne, Treba prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne, Zamestnávateľ sa musí registrovať v zdravotnej poisťovni, Treba prihlásenie zamestnanca do zdravotnej poisťovne, Uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie,… Read More

Continue Reading